PAR FEDERĀCIJU

Latvijas ielu vingrošanas federācija ir sabiedriska organizācija kuras mērķi ir:

1. Attīstīt ielu vingrošanas kustību Latvijas teritorijā;
2. Piesaistīt jaunus biedrus ielu vingrošanas kustības attīstībai Latvijas teritorijā;
3. Rīkot ielu vingrošanas paraug demonstrējumus Latvijas skolās, kā arī dažādās bērnu un jauniešu organizācijās;
4. Rīkot bērnu un jauniešu sacensības ielu vingrošanā;
5. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;
6. Sakopt esošās ielu vingrošanas treniņu vietas Latvijā, kā arī veidot jaunas ielu vingrošanas treniņu vietas;
7. Paaugstināt ielu vingrošanas instruktoru kvalifikāciju;
8. Dibināt kontaktus ar pasaules ielu vingrošanas sporta biedrībām, asociācijām un federācijām pieredzes apmaiņai;
9. Piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanas treniņu nodarbībām:

Kontakti:

Māris Šlēziņš
LIVF valdes priekšsēdētājs
Mob. tel.: +371 26332884
e-pasts: maris.slezins@gmail.com