22. septembrī SPĒKA DIENA un 23. septembrī Pasaules čempionāts spēka kategorijā ar tautas klases sacensībām

Visa infomācija par 22. septembrī notiekošo Spēka dienu ir atrodama oficiālajā mājaslapā www.spekadiena.lv

 

PASAULES ČEMPIONĀTA IELU VINGROŠANĀ SPĒKA KATEGORIJĀ
TAUTAS KLASES SACENSĪBU NOLIKUMS

1.SACENSĪBU NORISES LAIKS

1.1. 2018. gada 23. septembrī

2. SACENSĪBU NORISES VIETA

2.1. Centra sporta kvartāls (Krišjāņa Barona ielā 116A, Rīgā) 

3. SACENSĪBU ORGANIZATORS

3.1. Latvijas ielu vingrotāju biedrība, Latvijas Sporta federāciju padome

3.2. Pasākums notiek Eiropas Sporta nedēļas ietvaros.

4. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

4.1. Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību vietā no plkst. 11.30 līdz 12.00.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA:

11.30 Dalībnieku reģistrācija

12.00 „Trepe” uz pievilkšanās stieņa

13.00 „Trepe” uz līdztekām

14.00 „Push-up King” disciplīna vīriešiem

14.30 „Push-up hold Queen” disciplīna sievietēm

15.00 Ielu vingrošanas „Freestyle” 

16.00 Apbalvošana

Reģistrācijas un sacensību sākums nemainīgs. Sacensību disciplīnu laiki var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita.

Atbildību par savu veselības stāvokli, piedaloties sacensībās, uzņemas pats dalībnieks!

6. SACENSĪBU DISCIPLĪNAS UN NOTEIKUMI:

6.1. „Trepe uz pievilkšanās stieņa”

Sacensības notiek individuāli, divās vecuma grupās. Pirmā vecuma grupa ir dalībnieki – līdz 18 gadiem, otrā vecuma grupa ir dalībnieki – vecāki par 18 gadiem. 

Sacensību norise. Dalībnieki sastājas kolonnā viens aiz otra. Dalībnieki secīgi viens pēc otra pieiet pie pievilkšanās stieņa un pievelkas vienu reizi, pēc tam attiecīgi nostājoties kolonnas galā. Katrā nākamajā piegājienā dalībnieki secīgi pievelkas par vienu reizi vairāk. 

Galvenais nosacījums, pievelkoties šajā sacensību disciplīnā, ir, velkoties pie stieņa, pārcelt zodu pāri stienim, savukārt laižoties lejā, iztaisnot rokas elkoņos. 

Ja dalībnieks nespēj izpildīt vajadzīgo pievilkšanās reižu skaitu, viņš izstājas. Sarūkot kolonnai, par pirmo dalībnieku tiek uzskatīts tas dalībnieks, kas pirmais tiek līdz kārtai, kad jāpalielina pievilkšanās reižu skaits. 

Vērtējums.  Disciplīnā uzvar pēdējais pārbaudījumu izturējušais dalībnieks, kurš veicis visvairāk pievilkšanās reižu rindas kārtībā.

6.2. „Trepe uz līdztekām”

Sacensības notiek individuāli, divās vecuma grupās. Pirmā vecuma grupa ir dalībnieki – līdz 18 gadiem, otrā vecuma grupa ir dalībnieki – vecāki par 18 gadiem. 

Sacensību norise. Dalībnieki sastājas kolonnā viens aiz otra. Dalībnieki secīgi viens pēc otra līdztekās veic roku saliekšanu – iztaisnošanu vienu reizi, pēc tam attiecīgi nostājoties kolonnas galā. Katrā nākamajā piegājienā dalībnieki secīgi izpilda vingrinājumu par vienu reizi vairāk. 

Galvenais nosacījums, izpildot vingrinājumu, ir saliekt rokas elkoņu locītavā vismaz 90 grādos un iztaisnojot, tās pilnīgi iztaisnot elkoņu locītavā. 

Ja dalībnieks nespēj izpildīt vajadzīgo vingrinājumu reižu skaitu, viņš izstājas. Sarūkot kolonnai, par pirmo dalībnieku tiek uzskatīts tas dalībnieks, kas pirmais tiek līdz kārtai, kad jāpalielina pievilkšanās reižu skaits. 

Vērtējums.  Disciplīnā uzvar pēdējais pārbaudījumu izturējušais dalībnieks, kurš veicis visvairāk roku saliekšanas – iztaisnošanas reižu rindas kārtībā.

6.3. „Push-up King” disciplīna vīriešiem

Sacensības notiek individuāli, divās vecuma grupās. Pirmā vecuma grupa ir dalībnieki – līdz 18 gadiem, otrā vecuma grupa ir dalībnieki – vecāki par 18 gadiem. 

Sacensību norise. Sacensību dalībnieki vienlaikus aplī ieņem sākuma stāvokli – balstā guļus. Pēc tiesneša svilpes dalībnieki pa vienam pulksteņa rādītāja virzienā secīgi veic roku saliekšanu – iztaisnošanu balstā guļus vienu reizi. Kamēr viens dalībnieks veic vingrinājumu, pārējie dalībnieki gaida. Nākamajā aplī dalībnieki secīgi vēlreiz veic vingrinājumu vienu reizi. 

Galvenais nosacījums gaidīšanas laikā, atrodoties pozīcijā balstā guļus, dalībniekiem jātur pilnīgi taisns ķermenis.

Ja dalībnieks nespēj izpildīt vingrinājumu, viņš izstājas.

Vērtējums. Disciplīnā uzvar dalībnieks, kurš veicis vingrinājumu visvairāk reižu, noturot ķermeni taisni balstā guļus pozīcijā. 

6.4. „Push-up hold Queen” disciplīna sievietēm

Sacensības notiek individuāli, divās vecuma grupās. Pirmā vecuma grupa ir dalībnieces – līdz 18 gadiem, otrā vecuma grupa ir dalībnieces – vecākas par 18 gadiem. 

Sacensību norise. Sacensību dalībnieces vienlaikus aplī ieņem sākuma stāvokli – balstā guļus ar taisnām rokām un nekustīgi notur pozīciju. 

Galvenais nosacījums, izpildot vingrinājumu, atrodoties balstā guļus, ķermenis jātur pilnīgi taisns.

Vērtējums. Disciplīnā uzvar dalībniece, kura notur taisni savu ķermeni balstā guļus visilgāk. 

6.5. Ielu vingrošanas „Freestyle”

Sacensības notiek individuāli, bez vecuma grupu ierobežojuma. 

Sacensību norise. Katram dalībniekam tiek dota viena iespēja 2 minūšu laikā pārsteigt tiesnešus un skatītājus ar savu ielu vingrošanas prasmi. Dzīvībai un veselībai bīstami elementi tiks vērtēti ar negatīvu vērtējumu.

Dalībniekus vērtēs 3 tiesneši 10 baļļu sistēmā. Sacensību tiesneši būs Latvijas ielu vingrotāju biedrības šova komandas dalībnieki. 

Vērtējums: uzvar dalībnieks, kurš iegūst augstāko tiesnešu vērtējumu.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI:

Pasākums ir publisks, un tā laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana un tiešraides translēšana. Apmeklējot un piedaloties sacensībās, Jūs piekrītat, ka varat tikt fotografēts un filmēts un nodot neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un video ierakstus biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” un biedrības “Latvijas ielu vingrotāju biedrība” komerciālos un reklāmas nolūkos, tai skaitā publicēšanai un izvietošanai sociālajos tīklos, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” un biedrības “Latvijas ielu vingrotāju biedrība”  interneta vietnē, televīzijā vai jebkādos citos medijos.