Ielu vingrošanas sacensību kategorijas un vispārējie noteikumi.

Atbildību par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās uzņemas pats dalībnieks!

Sacensību noteikumi:

„Spēka četrcīņa”

Sacensības tiek iedalītas divās vecuma kategorijās. Junioriem līdz 18. gadu vecumam un pieaugušajiem.

Sacensībās piedalās individuāli. Pēc tiesneša uzaicinājuma sacensību dalībnieki ieņem starta pozīciju balstā guļus. Atskanot tiesneša svilpei tiek uzsākta dalībnieka laika fiksācija un dalībniekam kas piedalās junioru kategorijā ir jāveic:

Savukārt dalībniekiem pieagušo kategorijā ir jāveic:

Dalībniekam atļauts atpūsties starp vingrinājumiem, piemēram, ja dalībnieks nespēj vienā piegājienā veikt 20 pievilkšanās, viņš var nedaudz atpūsties un turpināt veiks pievilkšanos. Kamēr nav izpildīts nepieciešamais skaits no atspiešanās balstā guļus, nevar pāriet pie pietupieniem. Tas pats attiecās uz pārējiem vingrinājumiem.

Ja vingrinājumi netiek izpildīti pareizi, tiesnesis tos neieskaita un dalībnieks turpina veikt vingrinājumu kamēr tiesnesis neieskaita visas nepieciešamās reizes. Maksimālais atļautais laika limits visiem sacensību vingrinājumiem kopā ir 12 minūtes gan pieagušo, gan junioru kategorijā.

Dalībnieka rezultāts tiek fiksēts tajā mirklī kad dalībnieks veic pēdējo pievilkšanos pie stieņa.

Vērtējums: uzvar tas dalībnieks kurš visātrāk pareizi veicis visus vingrinājumus vajadzīgajā daudzumā.

„Muscle-up king” sacensības vīriešiem.

Sacensībās piedalās individuāli, bez vecuma grupu sadalījuma un ierobežojuma. Sacensību dalībnieki pa vienam veic spēka izejas. Spēka izeju sākuma pozīcijā rokām jābūt pilnīgi iztaisnotām un spēka izeju gala pozīcinā virs pievilkšanās stieņa rokām ir jābūt pilnīgi iztaisnotām. Strap spēka izejām ir jāietur divu sekunžu pauze.

Vērtējums: uzvar tas dalībnieks, kurš veic visvairāk pareizas spēka izejas.

„Pull-up queen” sacensības sievietēm.

Sacensībās piedalās individuāli, bez vecuma grupu sadalījuma un ierobežojuma. Sacensību dalībnieces pa vienai veik pievilksānos pie stieņa apakštvērienā. Sākuma pozīcijā rokām jābūt pilnībā iztaisnotām elkoņos, gala pozīcijā zodam jābūt pāri pievilkšanās stienim. Starp pievilkšanās reizēm jāietur 2 sekunžu pauze.

Vērtējums:uzvar tā dalībniece, kura uztaisa visvairāk pievilkšanās.

Ielu vingrošanas „Free style” sacensības:

Sacensībās piedalās vīrieši un sievietes individuāli, bez vecuma grupu sadalījuma un ierobežojuma. Sacensību dalībnieki pa vienam 2 minūšu laikā rāda sarežģītus ielu vingrošanas elementus mūzikas pavadījumā. Atļaut izmantot citu dalībnieku palīdzību vienā elementā. Pārgalvīgi un dzīvībai bīstami elementi ir aizliegti.

Dalībniekus vērtēs 3. Tiesneši 10 baļļu sistēmā.

Viens tiesnesis vērtēs tikai statiskos elementus.

Otrs tiesnesis vērtēs tikai dinamiskos elementus.

Trešais tiesnesis vērtēs tikai elementu kombinācijas.

Vērtējums:uzvar tas dalībnieks, Kurš ieguvis augstāko tiesnešu vērtējumu.

 

„Push-up king”

Sacensībās piedalās individuāli divās vecuma grupās. Pirmā vecuma grupa ir dalībniekiem jaunākiem par 18 gadu vecumu un otrā vecuma grupa ir dalībniekiem vecākiem par 18 gadiem.

Sacensību dalībnieki vienlaicīgi aplī ieņem atspiešanās balstā guļus pozīciju. Pēs tiesneša svilpes dalībnieki pa vienam pulksteņa rādītāja virzienā veic vienu atspiešanos balstā guļus. Kamēr viens dalībnieks veic šo vingrinājumu, nākamais dalībnieks gaida. Gaidīšanas laikā atrodoties pozīcijā balstā guļus, dalībniekiem jātur pilnīgi taisns ķermenis. Apejot vienu atspiešanās apli, tiek veikts nākamais aplis atkal katram dalībniekam apiežoties tikai vienu reizi.

Vērtējums:uzvar tas dalībnieks, kurš veic visvairāk atspiešanās apļus un notur taisni savu ķermeni balstā guļus pozīcijā.

„Trepe uz pievilkšanās stieņa”

Sacensībās piedalās individuāli divās vecuma grupās. Pirmā vecuma grupa ir dalībniekiem jaunākiem par 18 gadu vecumu un otrā vecuma grupa ir dalībniekiem vecākiem par 18 gadiem.

Sacensību būtība: pieņemsim piedalās 10. Dalībnieki. Dalībnieki sastājās viens aiz otra rindā. Tas kurš atrodas rindas priekšpusē pienāk pie pievilkšanās stieņa un pievelkas vienu reizi. Kad pirmais dalībnieks to izdarījis, viņš nostājās rindas galā. Pēc pirmā sacensību dalībnieka vienu reizi pievelkas otrais dalībnieks un arī nostājās rindas galā. Tad to pašu dara trešais dalībnieks, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais, devītais un desmitais. Kad rinda atkal pienāk līdz pirmajam dalībniekam, viņš pievelkas jau divas reizes un atkal nostājās rindas galā. Visi viņam sekojošie dalībnieki atkal viens aiz otra pievelkas jau divas reizes. Šādā veidā rindas kārtībā, sākot ar pirmo dalībnieku tiek palielināts pievilkšanās reižu skaits. Galvenais kritērijs pievelkoties šajā sacensību disciplīnā ir velkoties pie stieņa ir pārcelt pāri stienim zodu un laižoties lejā iztaisnot rokas elkoņos. Tātad, palielinoties pievilkšanās reižu skaitam tiek palielināta slodze un pamazām atkrīt vājākie sacensību dalībnieki. Ja dalībnieks nespēj izpildīt vajadzīgo pievilkšanās reižu skaitu viņš izstājās no rindas. Sarūkot rindai par pirmo dalībnieku tiek uzskatīts tas dalībnieks, kas pirmais tiek līdz kārtai kad jāpalielina pievilkšanās reižu skaits.

Vērtējums:  Sacensībās uzvar pēdējais pārbaudījumu izturējušais dalībnieks kurš veicis visvairāk pievilkšanās reižu rindas kārtībā.

„Trepe uz līdztekām”

Sacensību būtība: pieņemsim piedalās 10. Dalībnieki. Dalībnieki sastājās viens aiz otra rindā. Tas kurš atrodas rindas priekšpusē pienāk pie līdztekām stieņa un atspiežas līdztekās vienu reizi. Kad pirmais dalībnieks to izdarījis, viņš nostājās rindas galā. Pēc pirmā sacensību dalībnieka vienu reizi atspiežas otrais dalībnieks un arī nostājās rindas galā. Tad to pašu dara trešais dalībnieks, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais, devītais un desmitais. Kad rinda atkal pienāk līdz pirmajam dalībniekam, viņš atspiežas līdztekās jau divas reizes un atkal nostājās rindas galā. Visi viņam sekojošie dalībnieki atkal viens aiz otra atspiežas līdztekās jau divas reizes. Šādā veidā rindas kārtībā, sākot ar pirmo dalībnieku tiek palielināts atspiešanos reižu skaits. Galvenais kritērijs atspiežoties šajā sacensību disciplīnā ir laižoties lejā saliekt vismaz 90 grādos rokas elkoņos un ceļoties augšā, tās pilnīgi iztaisnot elkoņos. Tātad, palielinoties atspiešanos reižu skaitam tiek palielināta slodze un pamazām atkrīt vājākie sacensību dalībnieki. Ja dalībnieks nespēj izpildīt vajadzīgo atspiešanos reižu skaitu viņš izstājās no rindas. Sarūkot rindai par pirmo dalībnieku tiek uzskatīts tas dalībnieks kas pirmais tiek līdz kārtai, kad jāpalielina atspiešanās reižu skaits. Sacensībās uzvar pēdējais pārbaudījumu izturējušais dalībnieks kurš veicis visvairāk atspiešanās reižu rindas kārtībā.

Vērtējums:  Sacensībās uzvar pēdējais pārbaudījumu izturējušais dalībnieks kurš veicis visvairāk atspiešanās reižu rindas kārtībā.

 

Latvijas ielu vingrotāju biedrības sacensību iekšējie kārtības noteikumi

Drošības noteikumi

 1. Pirms veicot jebkādu vingrinājumi ir kārtīgi jāiesilda viss ķermenis un it īpaši muskuļi un locītavas, kuras tik iesaistītas konkrētajā vingrinājumā.
 2. Sacensību laikā katrs dalībnieks gaida savu kārtu un par viņa kārtas pienākšanu dalībniekam paziņo tiesneši. Bez tiesnešu uzaicinājuma vingrinājumu veikt aizliegts.
 3. Dalībniekam paziņo, lai viņš sāk gatavoties disciplīnai. Pirms disciplīnas uzsākšanas tiesneši jautā, vai dalībnieks ir gatavs? Saņemot pozitīvu atbildi no dalībnieka, tiesneši pieņem, ka dalībnieks ir iesildījies un ir gatavs uzsākt konkrēto disciplīnu. Iesildīšanās ir katra dalībnieka paša uzdevums, par, kuru viņam jāparūpējas pašam. Ja nezin kā veikt pareizu iesildīšanos, tad jājautā tiesnešiem jeb treneriem.
 4. Jebkuru akrobātisko triku veicot jālieto drošības saites un pirms akrobātiska trika veikšanas jāpabrīdina apkārt esošie dalībnieki.
 5. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. Ja ir jūtams spēcīgs nogurums, sāpes muskuļos vai locītavās par to ir jābrīdina tiesneši. Ar traumu startējoši dalībnieki paši nes atbildību par savu veselības stāvokli.
 6. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli veicot jebkuru triku vai piedaloties jebkurā no disciplīnām.
 7. Kategoriski aizliegta pārgalvīgu triku veikšana, kura varētu apdraudēt savu vai citu dalībnieku veselību.
 8. Katrs pats dalībnieks rūpējas par savu veselības stāvokli par drošības ekipējumu.
 9. Pirms katras disciplīnas tiesneši izskaidro disciplīnas noteikumus, kurus dalībniekam jāievēro.
 10. Neskaidrību gadījumā jākonsultējas ar tiesnešiem vai treneriem.

 

IESILDĪŠANĀS UN ATSILDISANAS

1.Kas ir iesildīšanās? Organisma sagatavošana darbam.

2.Kāpēc vajadzīga iesildīšanās? Lai nenodarītu pāri savam organismam un izvairītos no trau­mām.

3.Kas ir vispārējā iesildīšanās? Visa organisma, sevišķi skeleta muskulatūras darbaspēju pa­augstināšana ar fizisko vingrinājumu palīdzību.

4.Kā jāveic vispārējā iesildīšanās?

Secīgi jāveic lēns skrējiens, kas mijas ar soļošanu un palēcieniem; vispār attīstošo vingrojumu komplekss visām muskuļu grupām – roku, plecu joslas, rumpja, iegurņa joslas un kāju muskuļiem; vingrinājumi to locītavu kustīguma palielināša­nai, kuras piedalīsies konkrētā uzdevuma veikšanā.

5.Kā jāveic iesildīšanās ar stiepšanas vingrinājumiem?
Pirms stiepšanas vingrinājumiem ir jāveic vispārējā iesildī­šanās. Veicot iesildīšanos ar stiepšanas vingrinājumiem, 10-15 sekundes jāatrodas tādā pozā, kurā tiek iestiepta noteikta
muskuļu grupa. Pēc tam 3-4 sekundes jāatpūšas un jāiestiepj
nākamā muskuļu grupa. Tā, pakāpeniski mainot pozas, iesilda
visas muskuļu grupas, kurām būs liela slodze.

6.Kas ir speciālā iesildīšanās? Organisma sagatavošana konkrētā uzdevuma veikšanai.

7.Kā jāveic speciālā iesildīšanās? Jāveic tieši tās kustības, kuras būs jāizdara nodarbībās vai sacensībās.

8.Kādus vingrinājumus neveic iesildīšanās laikā? Vingrinājumus, kuri prasa lielu piepūli, – spēka vingrināju­mus ar lielu slodzi, metienus rekorda tālumā, ātru skrējienu, lēcienus ar maksimālu piepūli.

9.Kas ir atsildīšanās ? Pakāpeniska organisma “nomierināšana” un pāriešana uz pa­rasto ikdienas stāvokli.

 1. Kas jādara pēc skriešanas vai slēpošanas distances pabeig­šanas ?

Jāturpina lēnām skriet vai slēpot un pamazām jāpāriet soļos; jāizpilda daži izelpas vingrojumi, lai attīrītu plaušas.

 

Pasaules ielu vingrošanas federācijas (WSWCF) galveno sacensību veidi un to savstarpējās atšķirības. Latvijā notiekošo sacensības tiek rīkotas balstoties uz WSWCF reglamentiem. 

 

WSWCF ir vienīgā organizācija, kura vispasaules mērogā attīsta ielu vingrošanu kā sporta veidu un kustību. Katru gadu decembrī WSWCF uzrunā visus savus esošos biedrus un sekotājus, lūdzot iesniegt atsauksmes par nepieciešamajiem uzlabojumiem sacensību noteikumos, reglamentos, tiesāšanā un WSWCF darbībā kopumā. Visas atsauksmes tiek rūpīgi analizētas un, balstoties uz šīm atsauksmēm, tiek veikti sacensību noteikumu, reglamenta, tiesāšanas un kopējās WSWCF darbības uzlabojumi nākamā gada sezonai.

 

Šobrīd WSWCF aktīvi pasākumus rīko divās ielu vingrošanas pamatkategorijās:

 

– Ielu vingrošanas frīstaila kategorijā

 

– Ielu vingrošanas eksplozīvā spēka un spēka izturības kategorijā

 

WSWCF frīstaila sacensību veidi un to specifiskās savstarpējās atšķirības

 

1) Nacionālie čempionāti ielu vingrošanā. Sacensības katru gadu rīko cita WSWCF partnerorganizācija tās pārstāvētajā valstī. Sacensības visās valstīs notiek pēc vienotiem noteikumiem, kuri tiek publicēti sezonas sākumā. Sacensības notiek ielu vingrošanas frīstaila kategorijā un katrs dalībnieks uzstājas divos raundos, kuru laikā dalībnieku sniegumu vērtē trīs tiesneši: statisko elementu tiesnesis, dinamisko elementu tiesnesis un elementu kombināciju tiesnesis. Nacionālajos čempionātos piedalās vietējie atlēti, un nacionālā čempionāta uzvarētāji vīriešu un sieviešu konkurencē iegūst nacionālā čempiona titulu, kā arī tiesības pārstāvēt valsti WSWCF rīkotajā ikgadējā Pasaules čempionātā ielu vingrošanas frīstailā. Šo sacensību galvenais mērķis ir sniegt katras valsts sportistiem vienlīdzīgas iespējas piedalīties Pasaules čempionātā ielu vingrošanas frīstailā.

 

2) Pasaules čempionāts ielu vingrošanas frīstailā. Šis sacensības notiek katru gadu un tās rīko WSWCF. Pasaules čempionātā piedalās un par pasaules čempiona frīstailā titulu cīnās nacionālo čempionātu uzvarētāji. Sacensības tiek organizētas frīstaila kategorijā, kurā katrs dalībnieks no sākuma uzstājas kvalifikācijas raundā, kura laikā dalībnieka izpildījumu vērtē seši kvalificēti tiesneši: divi statisko elementu tiesneši, divi dinamisko elementu tiesnešu un divi elementu kombināciju tiesneši. Pēc kvalifikācijas raunda tiek noteikts, kuri dalībnieki piedalās fināla raundā, kurā dalībniekus atkal vērtē šie paši tiesneši.

 

3) Kenguru Pro Pasaules kauss ielu vingrošanā. Sacensības tiek rīkotas katru gadu un sastāv no kvalifikācijas posmiem un superfināla. Patlaban šīs sacensības notiek tikai vīriešu konkurencē. Parasti gadā vidēji tiek organizēti aptuveni 20 Pasaules kausa posmi, kuru uzvarētāji kvalificējās gada beigās notiekošajam Pasaules kausa superfinālam. Pasaules kausa posmus rīko WSWCF kopā ar partnerorganizācijām, kurām pārsvarā ir WSWCF oficiālā biedra statuss. Katrs Pasaules kausa posms ir starptautiskas sacensības, uz kurām dalībnieki tiek atlasīti ņemot vērā viņu iepriekšējo sacensību pieredzi un iegūtos apbalvojumus, vai arī pēc uzvaras atlases sacensībās internetā, ja dalībniekam nav lielas sacensību pieredzes.

 

Pasaules kausa galvenās atšķirības no Pasaules čempionāta:

 

– Papildus trīs ielu vingrošanas elementu tiesnešiem dalībniekus vērtē arī stila tiesnesis. Pasaules čempionātā svarīgākais ir elementu izpildījums. Toties Pasaules kausā ir svarīgi arī prast darboties ar skatītajiem un meistarīgi izklaidēt.

 

– Dalībnieki uzstājas kvalifikācijas raundā, un pēc šī raunda tikai 10 labākie tiek sadalīti pāros un otrajā raundā šie atlēti pāros viens pret otru cīnās ielu vingrošanas frīstaila dueļos. Katra dueļa uzvarētājs kvalificējās finālam, kurā 5 labākie atlēti viens pret otru cīnās ielu vingrošanas dueļu sacensību formātā.

 

– Šīs sacensības tiek veidotas ar mērķi, lai visiem pasaules aktīvajiem ielu vingrošanas reģioniem reizi gadā būtu iespēja rīkot liela mēroga starptautiskas sacensības. Ar Pasaules čempionātu ielu vingrošanā, ko rīko katru gadu vienā vietā un tikai reizi gadā, bija par maz. Interese par šo sportu un liela mēroga starptautisku sacensību rīkošanu izrādījās liela, tādēļ tika izveidota sistēma, kurā Pasaules čempionāts un Pasaules kauss tiek rīkoti paralēli vienā sezonā. Līdzīgi kā tas tiek darīts citos sporta veidos, piemēram, biatlonā vai bobslejā.

 

Pasaules kausa uzvarētājs iegūst Pasaules kausa titulu.

 

WSWCF eksplozīvā spēka un spēka izturības sacensību veidi

 

Pašlaik WSWCF tikai reizi gadā rīko Pasaules ielu vingrošanas eksplozīvā spēka un spēka izturības čempionātu. Sacensību ietvaros tiek noskaidroti pasaules čempioni šādās kategorijās:

 

– Ielu vingrošanas eksplozīvā spēka kategorija. Tās ir spēka trīscīņas sacensības, kurās dalībnieki veic trīs spēka elementu maksimālo skaitu izpildes atkārtojuma reižu ar papildu svaru. Uzvar tas dalībnieks, kurš ir kopsummā veicis lielāko vingrinājumu izpildes atkārtojuma reižu skaitu visiem trim elementiem.

 

– Ielu vingrošanas spēka izturības kategorija. Tās ir sacensības, kurās dalībnieki izpilda dažādus vingrinājumus noteiktu skaitu izpildes atkārtojuma reižu bez papildu svariem. Tiek ieskaitītas tikai pareizas formas vingrinājumu izpildes reizes un uzvar tas dalībnieks, kurš vingrinājumu kopumu ir veicis pēc iespējas īsākā laika periodā.

 

WSWCF nākotnes sacensību plāni

 

WORLD BAR GAMES (WBG)

 

World Bar Games tiks organizēts reizi vairākos gados, un pasākuma ietvaros tiks rīkotas dažādas ielu vingrošanas spēka un frīstaila sacensības.

 

Sacensību idejas un plāni šobrīd ir izstrādes procesā.